E-ZIN

e-zin

elektronický magazín | humanitní a společenské vědy
pedagogika | speciální pedagogika | medicína


Indexované články (top 5)

Vzdělávání mentálně postižených v ČR | Rowena Yanson, Lukáš Fiala
Taneční terapie a terapeutický tanec | Jaroslava Dosedlová
Školní vzdělávání klientů pobytových zařízení | Leoš Středa, Karel Krucký
ISSN 2694-9083
Vydavatel: EDUSERVIS s.r.o.
Podnádražní 910/2
190 00 Praha 9 - Vysočany
Redakce:
Šéfredaktor: Lenka Jandová
Editor: Ivana Šimečková
e-mail: redakce@eduservis.cz